Emojiforskning

Här hittar du summeringar av forskning som gjorts om emojis, emoticons och känsloikoner.

Emoji Keyboard

Vad säger egentligen vår emojianvändning om oss?

Sedan emojis blev standardiserade 2010 av Unicode har de små känsloikonerna blivit en del av vår vardag och i hur vi kommunicerar med varandra. Vad kan användningen av emojis säga om oss? Och vad är viktigt att ta med sig när man läser forskning som gjorts?

”Symbol som an­vänds i elektronisk text ofta i form av mindre ikon; för att förmedla känsla och dylikt”

Svensk Ordbok

Svenska Akademien